Kim xăm

 • Ngòi inox dài không rỉ

  Ngòi inox dài không rỉ

  Thông tin sản phẩm _Mũi kim được thiết kế chất liệu inox không rỉ bề mặt bóng không ...

  Đặt mua GIÁ: 500,000đ
 • MŨI KIM INOx KHÔNG RỈ

  MŨI KIM INOx KHÔNG RỈ

  Thông tin sản phẩm _Mũi kim được thiết kế chất liệu inox không rỉ bề mặt bóng không ...

  Đặt mua GIÁ: 300,000đ
 • Kim Tròn 3RS 0.25mm

  Kim Tròn 3RS 0.25mm

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 710,000đ
 • Kim Tròn 5RS 0.30mm

  Kim Tròn 5RS 0.30mm

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 725,000đ
 • Kim Tròn 5RS 0.25mm

  Kim Tròn 5RS 0.25mm

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 725,000đ
 • Kim Tròn 7RS 0.25mm

  Kim Tròn 7RS 0.25mm

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 790,000đ
 • Kim Tròn 7RS 0.30mm

  Kim Tròn 7RS 0.30mm

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 790,000đ
 • Kim Tròn 9RS 0.30mm

  Kim Tròn 9RS 0.30mm

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 790,000đ
 • Kim Tròn 13RS 0.30mm

  Kim Tròn 13RS 0.30mm

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 790,000đ
 • Kim Tròn 15RS 0.30mm

  Kim Tròn 15RS 0.30mm

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 790,000đ
 • Kim Ngang 15M1 0.35mm

  Kim Ngang 15M1 0.35mm

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 820,000đ
 • Kim Ngang 13M1 0.35mm

  Kim Ngang 13M1 0.35mm

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 790,000đ
 • Kim Ngang 9M1 0.35mm

  Kim Ngang 9M1 0.35mm

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 790,000đ
 • Kim Ngang 7M1 0.30mm

  Kim Ngang 7M1 0.30mm

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 790,000đ
 • Kim Ngang 5M1 0.35mm

  Kim Ngang 5M1 0.35mm

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 725,000đ
 • Kim Ngang 17M1 0.35mm

  Kim Ngang 17M1 0.35mm

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 820,000đ
 • Kim Ngang 23M1 0.30mm

  Kim Ngang 23M1 0.30mm

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 850,000đ
 • Kim Ngang 27M1 0.30mm

  Kim Ngang 27M1 0.30mm

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 850,000đ
 • Kim Ngang 9RM 0.35mm

  Kim Ngang 9RM 0.35mm

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 790,000đ
 • Kim Ngang 7RM 0.30mm

  Kim Ngang 7RM 0.30mm

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 790,000đ
 • Kim Ngang 13RM 0.35mm

  Kim Ngang 13RM 0.35mm

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 790,000đ
 • Kim Ngang 15RM 0.35mm

  Kim Ngang 15RM 0.35mm

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 820,000đ
 • Kim Ngang 17RM 0.35mm

  Kim Ngang 17RM 0.35mm

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 820,000đ
 • Kim Ngang 23RM 0.30mm

  Kim Ngang 23RM 0.30mm

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 850,000đ

Dụng cụ xăm hình Đà Nẵng

Facebook Youtube Google +