Kim Nét

 • KIM NÉT 1RL 0.40 mm

  KIM NÉT 1RL 0.40 mm

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 695,000đ
 • KIM NÉT 3RL 0.30 MM

  KIM NÉT 3RL 0.30 MM

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 710,000đ
 • KIM NÉT 5RL 0.25 MM

  KIM NÉT 5RL 0.25 MM

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 725,000đ
 • Kim Nét 5RL 0.30 mm

  Kim Nét 5RL 0.30 mm

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 725,000đ
 • Kim Nét 7RL 0.25 mm

  Kim Nét 7RL 0.25 mm

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 760,000đ
 • Kim Nét 7RL 0.30mm

  Kim Nét 7RL 0.30mm

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 760,000đ
 • Kim Nét 9RL 0.30mm

  Kim Nét 9RL 0.30mm

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 790,000đ
 • Kim Nét 13RL 0.30mm

  Kim Nét 13RL 0.30mm

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 790,000đ
 • Kim Nét 9P 0.40mm

  Kim Nét 9P 0.40mm

  Mô tả : Single Box of 10 Cheyenne Hawk Tattoo Needles These state-of-the-art disposable tattoo needles are a revolutionary ...

  Đặt mua GIÁ: 790,000đ

Dụng cụ xăm hình tại Đà Nẵng

Facebook Youtube Google +